Logo Onderneem 455x455px

Wat is marketing

In dit hoofdstuk kijken we naar de betekenis van marketing. In de volgende hoofdstukken leren we hoe we marketing toepassen in de onderneming en wat de betekenis van marketing is voor je ondernemersplan.

Bij marketing denken veel mensen aan “slimme” trucs om consumenten of bedrijven meer te verkopen. Niets is echter minder waar. Slimme trucs om meer te verkopen maken meestal wel deel uit van de promotie van producten, maar promotie is slechts een onderdeel van marketing. Wat is het dan wel?

Marketing gaat over het maken van keuzes met betrekking tot:

1: Het product (of assortiment)

2: De prijs van het product

3: De promotie van het product

4: De plaatsen (of locaties) waar het product moet worden verkocht.

5: Het personeel (dat het product verkoopt)

“Successen vieren mag, maar nog veel belangrijker is het om van je fouten te leren.”
– Bill Gates

In het woord marketing zit het woord “markt” verscholen. Met de “markt” wordt hier een afgebakend gebied bedoeld met vragers (de kopers) en de aanbieders van producten en diensten (de verkopers). Hoe je dat gebied precies afbakent is niet in één zin te vatten. Want, hoe zou je de markt voor kappers kunnen afbakenen of onderverdelen? In het hoofdstuk over segmentatie gaan hier verder op in. Terug naar de marketing mix.

Wellicht heb je al in het lijstje gezien dat er 5 P’s vet gemaakt zijn. Dit zijn de P’s van de belangrijkste woorden in dit lijstje. We spreken dan ook van de 5 P’s van de “marketingmix”.

Marketing gaat over het maken van keuzes met betrekking tot de 5 hoofdonderwerpen van de mix.

Essentieel bij het maken van keuzes op het gebied van de P’s is de logische mix (onderlinge afstemming) tussen deze 5 P’s. Alleen een gebalanceerde mix is succesvol. Denk aan het bakken van een cake. Alleen als je de goede mix van ingrediënten en hoeveelheden hebt krijg je een lekkere cake!

We gaan wat dieper in op de 5 P’s.

Stel, op een mooie dag bedenk je dat je ondernemer wilt worden. Je ziet een kans, maar hoe pak je dat aan, waar moet je beginnen?

Product

Natuurlijk begin je met je product. Welke producten of diensten wil je verkopen? En wil je deze producten of diensten zelf ontwikkelen en produceren of ga je producten inkopen en vervolgens verkopen? Wat moet de kwaliteit van het product zijn? Wil je producten van hoge kwaliteit verkopen of ga je juist producten van een lagere kwaliteit verkopen? Producten met een lagere kwaliteit verkoop je voor een lagere prijs, maar je kunt er wel meer van verkopen.

 

Plaats

Een andere beslissing die je moet nemen heeft betrekking op de verkooplocatie. Waar en hoe ga je je product verkopen? Verkoop je je product slechts op één plaats, bijvoorbeeld je webshop, of probeer je een groothandel te vinden die jouw product in zijn assortiment wil opnemen, waardoor je aan honderden winkels kunt verkopen. Hoe organiseer je het verpakken en verzenden van je producten? Bedenk dat wanneer je je product via een groothandel gaat verkopen, dat deze groothandel aan jouw product wil verdienen (je moet dus een deel van je winstmarge aan de groothandel geven).

De andere ‘marketing mixen’

De marketing mix is in 1960 bedacht door de Amerikaan Jerome McCarthy. De oorspronkelijke mix had 4 P’s. In de loop der jaren zijn er nieuwe marketing mixen bedacht, waaronder een mix met 5 P’s en 6 P’s. Bij de mix met 5 P’s is Personeel toegevoegd en bij de 6 P’s Presentatie. De 6 P’s worden vooral in de retail gebruikt. Presentatie gaat over het presenteren van je producten. Denk hierbij aan een etalage of schappenplan in een winkel.

Promotie

Iedereen moet weten dat je een geweldig product of een geweldige dienst hebt. Je moet je product dus promoten. Hoe en waar doe je dat? Ga je advertenties plaatsen, bijvoorbeeld in de krant of op internet? Moet je deelnemen aan beurzen, of wil je je product onder de aandacht brengen door een promotiecampagne op Facebook te starten?

 

Prijs

Welke prijs krijgt het product? Ga je ver onder de prijs van de concurrentie zitten, of juist daar boven? Welke prijs past bij het product? Een product met een hoge kwaliteit zal een hogere prijs moeten hebben dan een product met een lagere kwaliteit.

Moet je nog rekening houden met de marge van de groothandel? Welke prijs hanteer je bij productpromoties?

 

Personeel

De oorspronkelijke marketing mix bevatte 4 P’s. Later is daar de 5e P van personeel bijgekomen. De gedachte hierachter is dat de kwaliteit van de medewerker een belangrijke sleutel is tot het succes van een onderneming. In de mix worden met deze P overigens wel de medewerkers bedoeld die contact hebben met de klant. Het gedrag van de medewerker moet de marketing mix versterken en passend zijn voor de onderneming. Deze P gaat dan ook vooral over de cultuur in de onderneming.

Elk bedrijf maakt gebruik van deze marketing mix, maar elk bedrijf, zelfs als ze hetzelfde product verkopen, heeft een andere mix. We geven een voorbeeld.

Voorbeeld

Bedrijf A en B verkopen beiden parfums. Bedrijf A heeft gekozen voor het verkopen van dure, exclusieve parfums. Bedrijf B verkoopt goedkope parfums. Wat betekent dit voor de marketing mix van deze bedrijven? Kijk eens naar het volgende overzicht.

De online marketing mix

De online wereld met websites, webshops en social media is voor bijna elk bedrijf van belang en vaak noodzakelijk om succesvol te zijn. De marketing mix zoals hiervoor is beschreven is ook van toepassing op de online wereld. Wel zijn er in de online wereld extra elementen die alleen daar voorkomen. Denk aan de P van Plaats. In de online wereld kan deze P ook een Instagram shop zijn. In de loop van deze lesmethode gaan we hier verder op in.

Scroll to Top