Wie is Edufocus?

Edufocus is een educatieve uitgeverij, gespecialiseerd in lesmethodes rondom de thema’s (e-)marketing, e-commerce, digitale vaardigheden en ondernemerschap. De kern van Edufocus wordt gevormd door Tim Gorter en René ter Beke. Gecombineerd hebben zij meer dan 25 jaar ervaring in de (internationale) marketing, zowel op uitvoerings- als strategievormingsniveau en in het onderwijs.

De kennis en ervaring hebben zij verwerkt in trainingen, adviesproducten en lesmethodes, waarbij het de missie is om kennis over te brengen die relevant en direct praktisch toepasbaar is.

Scroll to Top